Swedish-Finnish Infrasound Network

Infrasound source locator

Station 1
Station 2
Resolution
 
Select day/event*
* Uppercase stations signals availability of data and lowercase means lack of data
* Stora bokstäver visar tillgänglighet av data och små visar frånvaro av data
 
Select date
Year:   Month:   Day:  
 

Select one of the days from the drop-down list above, then select the desired stations and press "Event Select" or specify a date and press "Date Select". Then click on both plots to select a direction. When you have selected a direction from both plots a pop-up window will appear with a map and a direction plot. (If your browser doesn't support java-script, the map will appear at the bottom of this page).

All stations are updated continously.

 

Välj en av dagarna från rullgardinsmenyn ovan. Välj sedan önskade stationer och tryck "Event Select" eller specificera ett datum och tryck "Date Select" Klicka sedan på båda plottarna för att välja riktning. När du har valt en riktning från varje plot så kommer ett nytt fönster att öppnas med en karta och en riktningsplot. (Om din nätbläddrare (webb-browser) inte stödjer java-skript kommer kartan upp längst ner på denna sida).

Alla stationerna uppdateras kontinuerligt.

     
 
 
 

Kiruna 24

no selection yet

View first halfhour as a timeseries

View last halfhour as a timeseries

no selection yet

Kiruna 24

 

Jämtön 24

no selection yet

View first halfhour as a timeseries

View last halfhour as a timeseries

no selection yet

Jämtön 24

 
 

Background

Each plot consists of 48 30-minutes measurements. In each square you have direction on the Y-axis, while the x-axis corresponds with time. The top of each square you have north (360 degrees), in the middle you have south (180 degrees) and in the bottom north (0 degrees).

These infrasound measurements have been done with 3 microphones separated by 75 meters. Microphone 2 are place 75m west of microphone 1 and microphone 3 are placed 75m south of microphone 1.

 

Bakgrund

Varje plot består av 48 30-minuters mätningar. I varje ruta har du riktning efter Y-axeln och tid efter X-axeln. Högst upp har du norr (360 grader), i mitten har du söder (180 grader) och på botten norr (0 grader).

Dessa infraljud mätningar har gjorts med 3 mikrofoner 75 meter ifrån varandra. Mikrofon 2 är placerad 75m väster om mikrofon 1 och mikrofon 3 är placerad 75m söder om mikrofon 1.

Terms of use

License agreement for data obtained from Kiruna Atmospheric and Geophysical Observatory at Swedish Institute of Space Physics.

Publications about infrasound

Older infrasound measurments (2Hz)

 

Publikationer om infraljud

Äldre infraljuds-mätningar (2Hz)

 
 
$Id$